^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

  โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

สุขภาพดี บริการดี ภาคีเข้มแข็ง

MOPHBR

 

 คำสั่ง พ.ค.2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

    คำสั่งคณะกรรมการ HA ปี 2558
  ♦ คำสั่งคณะกรรมการ ENV 
                ♦ คำสั่งคณะกรรมการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ
  ♦ คำสั่งผู้รับผิดชอบเก็บขยะติดเชื้อ

 

 

31พ.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม  61
30 เม.ย.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 61
30 มี.ค.61 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
30 มี.ค.61

ประกาศผลสอบคัดเลือดบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(นักกายภาพบำบัด)

21 มี.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

5 มี.ค.61

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

28 ก.พ.61  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
2 ก.พ.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว
30 ม.ค.61

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

2 ม.ค.61 

รับสมัครสอบคัดเลอกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน New

30 ธ.ค.60 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
29 ธ.ค.60   จัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 26 ธ.ค.60

วิเคราะห์ผลชั่วคราวการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

 15 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน  จำนวน 1รายการ

ปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.60

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย

คลื่นเสี่ยงความถึ่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัว ปีงบประมาณ 2561

 7 ธ.ค.60  ขอนุมัติซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ
 2 ธ.ค.60  จัดซื้อวัสดุการแพทย์
 1 ธ.ค.60  แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 11 ต.ค.60  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิกไฟฟ้า