^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

 

 

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

สุขภาพดี บริการดี ภาคีเข้มแข็ง

MOPHBR

 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

 

 
 
 
.ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
.โครงการอบรมการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อนและความรู้กฏ หมายที่เกี่ยวข้อง คปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 2562
.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยและสาธรณภัยระดับอำเภอ ประจำงบประมาณ 2562
.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
.คำสั่ง 33  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ
.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์
.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบบ้านใหม่ไชยพจน์
.รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
.คู่มือการจัดการและการปฏิบัตองานเรื่องร้องเรียนทาง Web site
.รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราปปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561
.รายงานความเสี่ยงผลประโชยน์ทับซ้อน
.คู่มือกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

             ประชาสัมพันธ์แผนงานโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ใหม่ไชยพจน์

 

 

1.แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปี 2563
 2.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปี 2563
3.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
4.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
5.กฏกระทรวง2560
6.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

8.แผนรับ-จ่ายโรงพยาบาลปี 62

 

 

 

 


15 ม.ค 63 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8 ม.ค 63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน ปีงบ 2563
16 ธ.ค 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
12 ธ.ค 62 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 ธ.ค 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
30 พ.ย 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกยายน 2562
22 ต.ค 62 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโซฟาไม้
21 ต.ค 62 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้แถวเหล็ก 3 ที่ นั่ง
14 ก.ย 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
30 ก.ย 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
1 ก.ย 62 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครวรายวัน 
30 ก.ย 62 ประกาศผลการสอบงานซันสูตร
30 ก.ย 62 ประกาศผลการสอบงานตำแหน่งนักวิชาการสาธาร
19 ก.ย 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
16 ก.ย 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
12 ก.ย 62 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - รายวัน 3 อัตรา
30 ส.ค 62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
31 ก.ค 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562
29 มิ.ย62 ประกาศรับสมัครแพทย์แผนจีน
28มิ.ย62 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
30 พ.ค 62 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
30เม.ย62  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

 

29มี.ย62  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
25 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
21 มี.ค.62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 มี.ค.62 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28 ก.พ.62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
28 ก.พ.62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
31 ม.ค.62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
22ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครายวัน
20ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น พนักงานขับรถยนต์ + พนักงานทั่วไป
7 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28 ธ.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
18 ธ.ค.61  ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
30พ.ย. 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
13 ธ.ค.61 ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
31ต.ค. 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
 30ต.ค.61 รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
12 ต.ค.61 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
5 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ต.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
31 ส.ค.61 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
28 ก.ย.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 61
17 ก.ย.61 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นรายวัน
30 ส.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน
29 ส.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 61
17 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราวัน 
2 ส.ค.61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
31 พ.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม  61
30 เม.ย.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 61
30 มี.ค.61 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
30 มี.ค.61

ประกาศผลสอบคัดเลือดบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(นักกายภาพบำบัด)

21 มี.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

5 มี.ค.61

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

28 ก.พ.61  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
2 ก.พ.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว
30 ม.ค.61

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

2 ม.ค.61 

รับสมัครสอบคัดเลอกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน New

30 ธ.ค.60 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
29 ธ.ค.60   จัดซื้อวัสดุทันตกรรม
26 ธ.ค.60

วิเคราะห์ผลชั่วคราวการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

15 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน  จำนวน 1รายการ

ปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.60

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย

คลื่นเสี่ยงความถึ่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัว ปีงบประมาณ 2561

7 ธ.ค.60  ขอนุมัติซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ
2 ธ.ค.60  จัดซื้อวัสดุการแพทย์
1 ธ.ค.60  แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
11 ต.ค.60  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิกไฟฟ้า